Thursday, January 06, 2005

This and That

Sala yahich problem hai duniya ka.Jisko samajh nahi paate use "Pagal" karaar dete hai!Hmph!

No comments: